Saturday, February 11, 2012

خواءفي عالم لا يملك أرضًا أو سماءًا .. أنا لست هنا 

No comments: